planthogar.mobi logo file

Inicio » Documentos » Els bolets , Los boletos

Els bolets , Los boletos


Els bolets són uns fongs macroscòpics que tenen l’aparell reproductor molt desenvolupat. La part carnosa que cosaltres mengem és pròpiament l’aparell reproductor.
Les parts que diferenciem d’un bolet són:
el barret: on trobem les làmines, els esporangis, les espores,...el peu: per l’interior del cual passen les hifes, pot estar envoltat per un anellla base: que comunica la part exterior amb els miscel-lins  subterranis  i que pot estar envoltada per una volvaEls bolets es reprodueixen per espores. Això ho podrem confirmar si colpegem el barret d’un bolet. Les espores es precipitaran al terra i ho veurem en forma d’una suau pols (cal recordar que les espores mesuren de 5 a 15 micròmetres). L’espora que ha caigut a terra formarà un nou bolet en cas que les condicions de l’entorn siguin favorables (és el que acostuma a passar si no se les endu el vent ja que cauen el costat del bolet d’on provenen). Ens ha semblat curiós veure com una sola cèl•lula (l’espora) pot originar un nou organisme.
L’hàbitat general dels bolets és en llocs humits, el lloc ideal és en el sòl dels boscos, on hi hagi altres organismes en descomposició que facilitin el creixement del bolet tot proporcionant-li aliment.. Depen del tipus de bosc i de les condicions que aquest pugui proporcionar creixerà un tipus de bolet o un altre. Els bolets no són organismes que practiquin la fotosíntesi (no tenen clorofila), i per aquest motiu no necessiten rebre directament la llum del sol.
AnatomiaNosaltres hem fet diverses classificacions dels bolets segons la seva anatomia externa. Les formes més currents que poden tenir els bolets són:
bulbósatenuatradicontobèslateralexèntricLa superfície del peu dels bolets pot ser reticulada, escamosa, fibrosa o bé zebrada (en pocs casos). Segons la forma del barret poden ser convexes, lleugerament convexes, extensos o plans, deprimits, mamelonats,apesonats, cònics o bé acampanats. La diferència principal que poden tenir els bolets entre ells pel que fa a la seva anatomia interna és l’interior del seu peu.
També podem fer una classificació segons la forma i la disposició de les làmines del bolet. Poden ser:
lliuressemi lliuresadheridesescotadesamb collardecurrentsamplesestretesfàcilment separablessenceresllaminetesTambé hem realitzat una última classificació segons la forma de l’extrem del barret. Pot ser
ondulat lobulatfisuratacanalatUna última classificació que fem és segons la forma de les espores. Poden ser:
el-líptiquestriangularsreniformesen forma de mongetaen forma de falçen forma de llàgrimacircularpoligonalBibliografía:- Las setas”, col-lecció "Guías de la naturaleza blume" Ed.Blume- Bolets de Catalunya”, editat per la Societat Catalana de Micologia- Apunts presos a classe- Enciclopedia multimedia de los seres vivos,, de La Vanguardia- Volums de l’Enciclopèdia Catalana- Quaderns d’ensenyament num. 1, de la Societat catalana de micologia

: jaimerubio